Vietnamesische Sprache

Aus Wikiversity
Zur Navigation springen Zur Suche springen
vi Thành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.