Benutzer:Erkan Yilmaz/Asien/Vietnam

Aus Wikiversity


Vietnamese literature / Vietnamesische Literatur / Littérature vietnamienne / Văn học Việt Nam[Bearbeiten]

Titel
weitere Titel
Entstehung
behandelter Zeitraum
weiteres
etc.
Chiao chou chi Giao chau ky / Records of Giao province 9. Jh.
Mountains and rivers of Southern country Nam quốc sơn hà 1077
Su ky Historical records Autor: Do Thien
Việt Chi Annals of Viet frühes 13. Jh. Autor: Tran Pho
Đại Việt sử ký Historical Records of Great Viet / History of Great Viet 13. Jh. 3. Jh. BC - 1225 Autor: Lê Văn Hưu
Việt điện u linh tập Compilation of the departed spirits in the realm of Viet um 1329 Autor: Lý Tế Xuyên
An Nam chí lược Annals of An-nam / 安南志略 ca. 1340 Autor: Lê Tắc
Lĩnh Nam chích quái Wonders plucked from the dust of Linh-nam 14. Jh.
Việt Sử Lược Historical Annals of Viet / Việt Brief History 14. Jh. bis 14. Jh.
Đại Việt sử ký tục biên A Sequel to the History of Great Viet vor 1479 Autor: Phan Phu Tiên
A Complete History of Great Viet The Full History of Dai Viet / Complete Book of the historical records of Great Viet / Đại Việt sử ký toàn thư 1479 Herausgeber: Ngo Si Lien
Việt giám thông khảo Complete study of the history of Viet 1511 Autor: Vu Quynh
dai viet su ky thoan thu tuc bien Continued compilation of the complete book of the historical records of Great Viet 1665 bis 1662 supervisor: Phạm Công Tru
Chinh Phụ Ngâm Khúc 征婦吟曲 / Lament of a War Wife 18.Jh. übersetzt von Đoàn Thị Điểm
18./19. Jh. Dichterin: Hồ Xuân Hương - vieles verloren
Khâm định Việt sử Thông giám cương mục Imperially ordered annotated text completely reflecting the history of Viet / 欽定越史通鑑綱目 1856-1878
The Tale of Kieu Das Mädchen Kieu / Kim-Vân-Kiêu / Đoạn Trường Tân Thanh / Truyện Kiều ? 19. Jh.
Luc Van Tien Lục Vân Tiên 19. Jh.
Das Mädchen To Tam Tố Tâm 1922/?1925 erster vietnamesischer Roman, von Hoàng Ngọc Phách

gute Infos im Buch von: Keith Weller Taylor: The Birth of Vietnam siehe [1]

Geschichte Vietnams / History of Vietnam / Histoire du Viêt Nam / Lịch sử Việt Nam[Bearbeiten]

Todo[Bearbeiten]